Условия и условия

Общи условия
Добре дошли в Фреш Наджа!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Fresh Naja, който се намира в freshnaija.com.ng.

С достъпа до този уебсайт ние приемаме, че приемате тези общи условия. Не продължавайте да използвате Fresh Naja, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Бележката за отказ от отговорност и всички споразумения: “Клиент”, “Вие” и “Ваш” се отнася до Вас, лицето, което се регистрира на този уебсайт и спазва правилата и условията на Компанията. “Компанията”, “Себе си”, “Ние”, “Наш” и “Нас”, се отнася до нашата компания. “Страна”, “Страни”, “Нас” се отнася както за Клиента, така и за нас. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и заплащането, необходими за извършване на процеса на предоставяне на нашата помощ на Клиента по най-подходящия начин за изрична цел за удовлетворяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Дружеството услуги, в съответствие със и при спазване на действащото законодателство на Холандия. Всяко използване на горните термини или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и/или той/тя или те се приемат за взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до едно и също.

Общи условия
Добре дошли в Фреш Наджа!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Fresh Naja, който се намира в freshnaija.com.ng.

С достъпа до този уебсайт ние приемаме, че приемате тези общи условия. Не продължавайте да използвате Fresh Naja, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Бележката за отказ от отговорност и всички споразумения: “Клиент”, “Вие” и “Ваш” се отнася до Вас, лицето, което се регистрира на този уебсайт и спазва правилата и условията на Компанията. “Компанията”, “Себе си”, “Ние”, “Наш” и “Нас”, се отнася до нашата компания. “Страна”, “Страни”, “Нас” се отнася както за Клиента, така и за нас. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и заплащането, необходими за извършване на процеса на предоставяне на нашата помощ на Клиента по най-подходящия начин за изрична цел за удовлетворяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Дружеството услуги, в съответствие със и при спазване на действащото законодателство на Холандия. Всяко използване на горните термини или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и/или той/тя или те се приемат за взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до едно и също.

Back to top button